دستگاه اینجنیکو ICT 220

عملیات خرید:

مشتریان می توانند به جهت خرید کالاهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد، از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پس از کشیدن کارت و انتخاب گزینه خرید می بایست مبلغ مورد نظر را به ریال وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید. پس از تایید دستگاه از شما رمز کارت را می خواهد که با ورود رمز و تایید آن، خرید انجام شده و دستگاه رسید خرید موفق را چاپ می کند.

 

گزارش موجودی حساب:

با انتخاب این گزینه و کشیدن کارت بر روی دستگاه و ورود رمز کارت، (درصورت موفقیت آمیز بودن ارتباط) موجودی حساب کارت بر روی صفحه نمایش داده می شود.

 

عملیات خرید شارژ:

مشتریان می توانند به جهت خرید رمز شارژ اپراتورهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد، از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

ابتدا کلید F4 را روی دستگاه تائید نمائیدسپس گزینه دوم ، خرید و ذخیره را تائید نمائید. بعد از باز شدن منو بنا به نیاز خود یکی از سرویسهای پرفروش یا همه سرویسها را انتخاب نمائید. سپس در صفحه باز شده جدید، نوع شارژ و مبلغ مورد نظر را انتخاب نمائیدو پس از آن تعداد شارژ مورد نظر را وارد نمائید. در این حالت مبلغ شارژ توسط صفحه نمایش دستگاه نشان داده میشود که پس از تائید توسط کاربر، میبایست کارت را بر روی دستگاه کشیده و رمز کارت را وارد نمائید. در این حالت رسید اول (خرید شارژ) چاپ میگردد و برای دریافت رمز شارژها باید رسید دوم (لیست سرویسهای خریداری شده از مرکز) که در حافظه دستگاه ذخیره شده است با مراجعه به قسمت فروش  و وارد نمودن رمز 0417 که لیست شارژها را نمایش میدهد، نوع شارژ را انتخاب نموده و رمز آن چاپ میگردد.

 

عملیات پرداخت قبض:

مشتریان می توانند به جهت پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه هاي فروش به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پس از کشیدن کارت و انتخاب گزینه پرداخت قبض روی صفحه نمایش دستگاه دو گزینه بارکدخوان و صفحه کلید ظاهر می شود. جهت پرداخت قبض با دستگاه بارکدخوان کلید F4 و جهت پرداخت قبض با صفحه کلید دستگاه کلید F1 را فشار دهید. پس از انتخاب گزینه مورد نظر ابتدا شناسه قبض و سپس پرداخت را وارد کرده و تایید نموده و در آخر با وارد کردن رمز کارت و تایید آن قبض مربوطه پرداخت می شود.

 

 

منوی گزارش گیری دستگاه :

 1.چاپ گردشها            پذیرنده ها           انتخاب حساب   همه موارد

فهرست     گزینه 6: فهرست سرپرست            گزارشها               خرید

                    (رمز 13850)           پرداخت قبض           خرید شارژ

 2.چاپ سرجمع           انتخاب حساب            ورود تاریخ

 3.چاپ گردش دلخواه            انتخاب حساب           شماره ارجاع