GPRS POS يا دستگاه پايانه سيار، نسل جديدي از دستگاه‌هاي كارتخوان است كه با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه به شبكه بانكي متصل شده و تراكنش را با استفاده از سرویس‌های بستر GPRS انجام مي‌دهد.

 • كاربرد

- درفروشگاه‌هاي بزرگ كه سيستم پخش سيار (Delivery) دارند

-در سيستم‌هاي توزيع مويرگي يا شركت‌هاي پخش

- در محل‌هایی كه دسترسي به ساير خطوط ارتباطي به سهولت امكان‌پذير نيست

 • ويژگيها

- قابل حمل بودن دستگاه و عدم محدوديت مكاني

- سرعت بالاي تراكنش

- قابليت استفاده از باطري شارژي با عمر بالا

 

مدارک مورد نیاز:
چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت پایانه فروش مي‌باشيد، ارايه مدارک ذیل الزامی است:
اشخاص حقوقی:

 • تصویر شناسنامه صاحبان امضاء و کارت ملی.
 • اوراق تعهدآور بانکی یا سفته بازای هر دستگاه ده میلیون ريال.
 • اساسنامه.
 • کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی.
 • امضاء 4 برگ قرارداد دستگاه.
 • شماره حساب بانک عامل (ارايه درقالب نامه رسمی).
 • درصورت ارايه نامه کتبی از ريیس شعبه معرف با تایید یکی از مدیران ارشد شرکت (مدیرکل به‌بالا) نیازی به اخذ سفته نمی‌باشد.
 • تکمیل اطلاعات درخواست مندرج در وب‌سایت شرکت کارت اعتباری.

اشخاص حقیقی:

 • مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت/ کپی اجاره‌نامه یا سند مالکیت.
 • گواهی بانک.
 • اوراق تعهدآور بانکی یا سفته بازای هر دستگاه ده میلیون ريال.
 • تصویر شناسنامه صاحب مجوز.
 • تصویر کارت ملی صاحب مجوز پشت و رو.
 • شماره حساب بانک عامل.

و چنانچه داراي پايانه شركت باشند، مدارك ذيل الزامي است:

 1. تکمیل فرم درخواست مندرج در وب‌سایت شرکت کارت اعتباری
         2.  اوراق تعهدآور بانکی یا سفته به ازای هر دستگاه ده میلیون ریال.

تبصره: در صورت ارايه نامه کتبی از ريیس شعبه معرف با تایید یکی از مدیران ارشد شرکت (مدیر کل به بالا) نیازی به اخذ سفته نمی‌باشد.