پایانه‌ فروش Gemalto

 

 نحوه ی اتصال سیم تلفن

 

                                     

 

نحوه قرار دادن رول کاغذ

-   ضامن مخصوص چاپگر که در سمت چپ دستگاه قرار گرفته است را به سمت پایین فشار دهید.

-   درپوش محل قرار گرفتن رول کاغذ را مطابق شکل به سمت بالا بکشید.

-   رول کاغذ را بدون این‌که از محل خاصی عبور داده شود، در داخل جای مخصوص آن قرار دهید به‌طوری که روی سفید و براق کاغذ به سمت خودتان باشد.

-   لبه کاغذ را دست گرفته و محفظه کاغذ را ببندید.

 

  عملیات خرید کالا

-    کارت را بکشید و گزینه (خرید) را با دکمه سبز تایید کنید.

-    مبلغ مورد نظر خود را (به ریال) وارد کرده و تایید کنید

-    رمز کارت را وارد کرده و تایید کنید.

-    پرفراژ خرید در دو نسخه چاپ می‌شود.

 

    عملیات موجودی یا مانده حساب

-     کارت را بکشید و (مانده کارت) را تایید کنید.

-     رمز کارت را وارد کرده و تایید کنید.

-     مبلغ موجودی روی صفحه ظاهر می‌شود.

-     با تایید گزینه چاپ، رسید حاوی مانده حساب چاپ می‌شود.

 

   عملیات پرداخت قبض

-     کارت را کشیده و (پرداخت قبض) را تایید کنید.

-      پرسشی مبنی بر "آیا مهلت پرداخت قبض مورد نظر گذشته است " چنانچه تاریخ گذشته است گزینه "بلی " ، در غیر اینصورت گزینه " خیر" را انتخاب نمایید.

-      رمز کارت را وارد کنید.

-      شناسه قبض (مندرج بر روی قبض) را وارد کرده و تایید کنید

-      شناسه پرداخت (مندرج بر روی قبض) را وارد کرده و تایید کنید.

-      پس از آنکه شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شده، نمایش داده شد بعد از صحت اطلاعات پرداخت قبض، آن‌ را تایید کنید.

-      رسید قبض چاپ می‌شود.

 

    چاپ گزارش 100 تراکنش آخر

- از منوی اولیه گزینه ی مدیر / سرپرست را انتخاب کنید.

- در صورت مشاهده ی پیغام رمز را وارد کنید عدد10131 را وارد کنید.

- گزینه سوم 100 تراکنش آخر را انتخاب کنید.

- با توجه به تعداد تراکنش های انجام شده گزارش مورد نظرچاپ می گردد.

 

   نحوه ی گزارش گیری

-از منوی اولیه گزینه ی مدیر / سرپرست را انتخاب کنید.

- گزینه اول منوی مدیر را انتخاب کنید(بصورت پیش فرض رمز 10131 می باشد).

- سپس گزینه ی MER را انتخاب کنید.

- از منوی باز شده با توجه به نیاز خود می توانید گزارش مورد نظر را دریافت کنید.

 

  چاپ مجدد رسید یا آخرین فاکتور

- از منوی اولیه گزینه ی مدیر / سرپرست را انتخاب کنید.

-گزینه اول منوی مدیر را انتخاب کنید (بصورت پیش فرض رمز10131 می باشد).

- سپس گزینه ی MER را انتخاب کنید.

- گزینه ی پنجم چاپ آخرین را تایید کنید.