پايانه فروش سيار (Bluetooth POS) چيست

 اين نوع پايانه از يك پايه و يك كارتخوان تشكيل شده است كه قادر است تا شعاع 100 متري، عمليات تراكنش را بر پايه تكنولوژي بلوتوث انجام دهد.

 كاربرد

  •  رستوران‌ها
  •  مراكز داراي فعاليت‌هاي گوناگون در يك مكان
  •  مراكز داراي صندوق‌هاي متعدد
  •  ارايه خدمات VIP براي مشتريان

 

ويژگي‌ها

  •  راحتي و رفاه بيشتر در پرداخت وجوه توسط مشتريان
  •  جلوگيري از تراكم افراد در كنار صندوق‌هاي پرداخت
  •  عدم نياز به اتصالات مخابراتي اضافي

مدارك مورد نياز

چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت دستگاه كارتخوان هستید ارايه مدارک ذیل الزامی است:
اشخاص حقوقی:
الف) تصویر شناسنامه صاحبان امضاء (اوراق تعهدآور بانکی یا سفته و ...)  و کارت ملی
ب) اساسنامه
ج) کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
د)  امضاي 4 برگ قرارداد دستگاه
ه) سفته به مبلغ 10/000/000
اشخاص حقیقی:
الف) مجوز فعالیت، کپی اجاره نامه، سند مالکیت یا گواهی بانک
ب) تصویر شناسنامه صاحب مجوز و کارت ملی پشت و رو
ج) شماره حساب سپهر صادرات
د) سفته به مبلغ 10/000/000 میلیون ریال (یک میلیون تومان) به جهت ضمانت دستگاه.
هـ) امضای 4 برگ قرارداد دستگاه