BITEL IC 3100

 

قابلیت‌های این دستگاه عبارتند از:

1)      پذيرش كارت‌هاي بانكي

2)      گرفتن موجودی از حساب کارت

3)      پرداخت قبوض و پیگیری آنها

4)      چاپ گزارش از تراکنش‌های دستگاه

5)      تغییر رمزهای دستگاه

6)      دریافت جمع خریدهای انجام شده در طی دوره‌های مشخص

7)      عملیات صفر کردن جمع فروشگاه

 

تذکر1: کشیدن کارت در شیار سمت راست دستگاه انجام می‌شود به طوری‌که نوار مغناطیسی آن در سمت چپ و پایین قرار گیرد.

تذکر2: در صورت اشتباه در ورود رمز، با زدن کلید زرد (تصحیح) همه اعداد را پاک کرده و رمز را مجددا وارد نمایید.

تذکر3: در هنگام برقراری ارتباط، از برداشتن گوشی مشترک با خط دستگاه اکیدا خودداری فرمایید.

تذکر4: از کلید‌های # (پایین) و * (بالا) می‌توانید جهت انتقال به گزینه‌های مختلف استفاده نمایید.

تذکر5: جهت بالا آمدن کاغذ، می‌توانید از کلید ستاره استفاده نمایید.

تذکر6: در صورتیکه رسیدی از دستگاه خارج نشود حتی با فرض اینکه مبلغ مورد نظر از حساب مشتری کسر شده باشد، بطور معمول سیستم مرکزی ظرف حداکثر 72 ساعت عملیات را لغو نموده و پول به حساب صاحب کارت بازگردانده می‌شود.

تذکر7: در صورتیکه به هر علت از دستگاه چاپ کامل دریافت نشود (بطور مثال کاغذ گیر کند) قبل از انجام هر عملیاتی حتی مانده‌گیری، باید عملیات «چاپ تراکنش آخر» انجام گردد.

توصیه مهم: در موارد خرید با مبالغ بالا اکیدا توصیه می‌گردد به جهت احراز هویت مشتری کارت شناسایی معتبر درخواست شود.

    پذيرش كارت‌هاي بانكي

1)      کارت بکشید و گزینه (خرید) را تایید نمایید.

2)      مبلغ مورد نظر خود را (به ریال) وارد نموده و تایید نمایید

3)      رمز کارت را وارد نموده و تایید نمایید.

4)      قبض خرید در دو نسخه چاپ می‌شود (کنترل مندرجات و امضا توسط مشتری)

 

    گرفتن موجودی از حساب کارت

1)       کارت بکشید و گزینه (مانده) را تایید نمایید.

2)       رمز کارت را وارد نموده و تایید نمایید.

3)       مبلغ موجودی بر روی صفحه ظاهر میشود.

4)       با تایید گزینه (چاپ) رسید حاوی مانده حساب چاپ می‌شود.

 

    پرداخت قبوض

1)      کارت بکشید و گزینه (پرداخت قبض) را تایید نمایید.

2)      تعداد قبض پرداختی را وارد نموده و تایید نمایید.

3)      شناسه قبض (مندرج بر روی قبض) را وارد نموده و تایید کنید.

4)      شناسه پرداخت (مندرج بر روی قبض)را وارد نموده و تایید کنید.

5)      پس از آنکه شناسه قبض، شناسه پرداخت و مبلغ قبض نمایش داده شد، آن را تایید نمایید

6)      رمز کارت را وارد نموده و تایید نمایید.

7)      رسید قبض چاپ می‌شود.

 

  چاپ گزارش از تراکنشهای دستگاه

کلید1 F را بزنید و وارد منوی اصلی شوید.

رمز صندوقدار را وارد نموده و تایید کنید.

الف) با تایید گزینه اول (چاپ تراکنش آخر) می‌توانید از رسيد آخرین عملیات خود المثنی بگیرید.

 ب) با تایید گزینه (تراکنش مورد نظر) و وارد کردن شماره ارجاع عملیات می‌توانید از رسید مورد نظر المثنی بگیرید.

ج) با تایید گزینه (20 تراکنش آخر) می‌توانید از 20 عملیات آخر خود المثنی بگیرید.

 

    تغییر رمزهای دستگاه

کلید1 F را بزنید و وارد منوی اصلی شوید.

رمز صندوقدار،را وارد نموده و تایید کنید.

الف) گزینه (صندوقدار) را تایید نمایید.

 با تایید گزینه (تغییر رمز) و وارد نمودن رمز جدید و تایید آن رمز صندوقدار تغییر می‌کند.

ب) گزینه (پذیرنده) را تایید نمایید.

با تایید گزینه (تغییر رمز) و وارد نمودن رمز جدید و تایید آن رمز پذیرنده تغییر می‌کند.

 

بهتر است جهت کنترل جمع مبالغ خرید روزانه، در پایان هر روز کاری عملیات الف و ب از طریق کلید 1 F (منوی اصلی) انجام شوند.

 

الف) دریافت جمع خریدهای انجام شده در طی دوره‌های مشخص

1)      کلید 1 F را بزنید و وارد منوی اصلی شوید.

2)      رمز پذیرنده  را وارد نموده و تایید کنید.

3)      گزینه (عملیات پایانه) و سپس گزینه (جمع فعلی) را تایید نمایید.

 

ب) عملیات صفر کردن جمع فروشگاه‌ها

1)      کلید 1 F را بزنید و وارد منوی اصلی شوید.

2)      رمز پذیرنده را وارد نموده و تایید کنید.

3)      گزینه دوم (عملیات پایانه) و سپس گزینه (صفر کردن جمع) را تایید نمایید.

 

تذکر: موارد الف و ب را از طریق (عملیات پذیرنده) و (عملیات فروشگاه) از منوی اصلی نیز می‌توان انجام داد.

 

 

    تنظیمات پایانه فروش  BITEL IC3100

کلید 3F را بزنید و وارد منوی تنظیمات پایانه شوید.

1)      برای انتخاب زبان (فارسی ـ انگلیسی) را بزنید.

2)      برای تنظیم تاریخ(شمسی ـ میلادی) را بزنید. (به ترتیب وارد نمودن سال، ماه و روز و سپس کلید ثبت)

3)      برای تنظیم زمان گزینه (به ترتیب وارد نمودن ساعت، دقیقه وثانیه و سپس کلید ثبت)

4)      برای تنظیم شفافیت تصویر (در حالت معمولی، روشنایی بر روی عدد 25 تنظیم شده است که با زدن کلید يك روشنتر و کلید دو تیره‌تر می‌شود)

5)      برای تنظیم صدای کلیدهای دستگاه را بزنید.

 

    عملیات معکوس (Reversal)

از آنجایی که در مرحله اول عملیات خرید، ابتدا مبلغ مورد نظر از حساب مشتری برداشته می­شود، اگر در بین کار اختلالی از جمله قطع شدن خط تلفن یا عدم پاسخگویی سیستم مرکزی اتفاق افتد، مراحل ذیل انجام می‌پذیرد:

1)      چاپ یک رسید تحت عنوان «خرید ناموفق» (صاحب کارت باید رسید مربوطه را نزد خود نگهداری نموده تا در صورت عدم استرداد مبلغ فوق بتواند از طریق آن پیگیریهای لازم را انجام دهد)

2)      ارتباط با مرکز جهت انجام عملیات معکوس و برگشت مبلغ برداشت شده به حساب مشتری. (در این حالت خط تلفن اشغال میشود)

3)      در صورت عدم برقراری ارتباط، پیام «تراکنش معکوس به پایان نرسید» نمایش داده شده و دستگاه بر روی منوی تراکنش معکوس قرار می‌گیرد.

 

توجه: تا برطرف نشدن تراکنش معکوس، دستگاه از انجام هرگونه عملیات جدیدی معذور می‌باشد.

 

 

    نحوه تعویض رول کاغذ

1)      در محفظه کاغذ را به سمت بالا بکشید.

2)      رول کاغذ را بدون اینکه از محل خاصی عبور داده شود، در داخل محفظه کاغذ قرار دهید بهطوریکه روی براق و سفید کاغذ به سمت خودتان باشد.

3)      لبه کاغذ را با دست گرفته و در محفظه کاغذ را ببندید.

4)      از بسته شدن کامل در محفظه کاغذ مطمئن شوید.