متن مقاله

دانش بنیان شدن ایران کیش؛حرکت درمسیر تحقق چشم اندازبیست ساله کشور

زمان درج: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ [۰۷:۴۹:۱۴] - زمان ويرايش: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ [۱۲:۰۵:۰۳] - بازديد: ۷,۶۱۹

خبر این بود ... شرکت کارت اعتباری ایران کیش از میان شرکت های پرداخت کشور توانست ، مجوز شرکت های دانش بنیان صنعتی را از آن خود کند .

(به گزارش روابط عمومی ایران کیش)در نگاه اول شاید اخذ یک مجوز دانش بنیان برای یک شرکت از این حیث قابل اهمیت باشد که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را پشتیبان خودمی بیند ، موضوعی که مطمئنا باعث رشد و پویایی هرچه بیشتر آن شرکت خواهد شد  .

اما بی تردید اخذ مجوز دانش بنیان صنعتی برای شرکتی در قد و قامت ایران کیش مراحل سخت و دشواری را طی می کند. مراحلی که زمین تا آسمان با مجوزشرکت ها ی دانش بنیان نوپا که معمولا در پارک های علم و فناوری مشغول به فعالیت هستند فرق دارد .

ازاین رو این پرسش پیش میاید که آیا ایران کیش به عنوان یک شرکت قدیمی " پی اس پی " که اکنون با معتبرترین موسسات و بانک های کشور فعالیت می کند ، اساسا نیازی به اخذ چنین مجوزی با پیچیدگی ها و دردسرهای آن داشت ؟

چرا ایران کیش دانش بنیان شد

پاسخ این پرسش را باید بانگاهی به برنامه چشم انداز توسعه کشور بدهیم. به عبارتی دانش بنیان شدن ایران کیش را باید در سطح اهداف کلان کشور بررسی کرد ونه یک استراتژی درون سازمانی .

امروزه شرکت های دانش بنیان به عنوان ابزاری کار آمد جهت ارتقاء و ارتباط مؤثر بین ارزش های مشترک و عوامل رشد جوامع مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و همچنین به عنوان عامل تعیین کننده در کلیه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هادرراستای ارتقای تلاشهای مستمربرای نوآوری و اتحاد عملکردهایی که از یک سو باید شرایط انتشار فعالیت های نوآورانه توسعه یافته در دانشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی را ارتقا ء دهند و از سویی دیگر باید دسترسی آزاد به نوآوری های توسعه یافته توسط دیگر شرکا و یا جوانان مستعد را فراهم کنند، مورد بحث قرار می گیرند.

یک هدف کلان؟

اما چرا دانش بنیان شدن ایران کیش یعنی گامی در راستای تحقق اهداف کلان کشور ؟!

در چشم انداز بیست ساله ایران، تبدیل ایران به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی و علمی ، تعامل خردمندانه و هوشیارانه با اقتصاد جهانی و دستیابی به بیش از 520 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی آمده است که قراراست تا یک چهارم از این تولید ناخالص داخلی از طریق اقتصاد دانایی و شرکت های دانش بنیان به دست بیایدو همین نشان دهنده اهمیت دانش بنیان شدن در ایران امروز است .

 اقتصاد دانایی یعنی چه ؟!

حتما  با خودمی پرسید که منظور از این اقتصاد دانایی چیست ؟
 در دنیای امروزما  اقتصاد بر دو بخش تقسیم می شود
نخست اقتصادفیزیکی: اقتصادی که مبتنی بر تولید محصولات ، ابزارها ، و روش های تولید است در اقتصاد فیزیکی ، نیروی کار و سرمایه عوامل اصلی شمرده می شوند
و اما اقتصاددانایی:

در دودهه گذشته نو آوری و دانایی به محور توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است به عبارت دیگر اقتصاد فیزیکی جای خود را به اقتصاد دانایی داده که در آن مهمترین عامل تولید نه نیروی کار و سرمایه بلکه " دانایی" و " فناوری" است .اقتصاد دانایی اقتصادی است که مستقیما بر اساس تولید ، توزیع ، مصرف دانایی و اطلاعات شکل گرفته وبدون وزن است. اقتصاد دانایی اقتصاد کمیابی منابع نیست بلکه اقتصاد فراوانی منابع است .
در اقتصاد دانایی بازارهای مجازی برای مبادله دانایی در جهان شکل می گیرد در اقتصاد دانایی ، دانایی به مصرف می رسد و به صورت فناوری به فروش می رسد. اقتصاد دانایی ، اقتصاد بدون وزنه است. این اقتصاد شکل گرفته بر پایه تولید و فروش مستقیم دانایی ، صنایع مبتنی بر فناوری های نوین  و صنایع با سرمایه گذاری بیش از 10 در صدر درتحقیق و توسعه است و آن چیزی که مولد ثروت در این اقتصاد است دانایی است .....دانایی که محصول پژوهش به شمار میاید .

و امروزآغاز فصلی نو برای ایران کیش است این شرکت با اخذ مجوز دانش بنیان شدن بیش از پیش در مسیر اقتصاد دانایی در کشور گام برمی دارد.آخرین مقالات

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید